Privacy wetgeving (AVG)

 

Algemene informatie:

BEAT Ede, gevestigd aan Albertine Agneslaan 43 te Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.beat-ede.nl
Albertine Agneslaan 43
6713 MP Ede
06-51453332
KvK-nummer 66798027

Jarno Beuving beschermt uw gegevens bij BEAT Ede. Ik ben te bereiken via info@beat-ede.nl.
Uw privacy is voor mij een belangrijk onderwerp. In deze privacyverklaring kunt u kennis nemen welke persoonsgegevens ik verwerk en hoe ik hier mee om ga.

BEAT Ede verstrekt gegevens aan haar leveranciers voor uitoefening van haar dienstverlening.
De gegevens die BEAT Ede verstrekt worden dan ook alleen voor dat doeleinde door deze leveranciers gebruikt.
In bepaalde gevallen worden gegevens buiten de EU verwerkt. BEAT Ede werkt alleen met organisaties die bescherming van individuen garanderen door zich te verbinden aan het EU-US Privacy shield.

  • Naam en adresgegevens
  • Geboortedatum en geslacht
  • Contactgegevens
  • Financiële- en facturatiegegevens
  • Cookies- en IP adressen
  • Klik- en surfgedrag
  • Bescherming van individuen garanderen door zich te verbinden aan het EU-US Privacy shield.

Naast gewone persoonsgegevens verwerk ik bijzondere persoonsgegevens indien deze relevant en noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van mijn dienstverlening, volgend op uw opdracht. Bijzondere persoonsgegevens vormen de door u verstrekte informatie aangaande aspecten van uw gezondheid.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@beat-ede.nl, dan zal ik deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
BEAT Ede verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
● Het afhandelen van uw betaling
● Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
● U te kunnen bellen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
● U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
● U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (wanneer dit toepasbaar is)
● Om goederen en diensten bij u af te leveren
● BEAT Ede analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze
website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
● BEAT Ede verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben.
• BEAT Ede verwerkt uw bijzondere persoonsgegevens om mij in staat te stellen mijn dienstverlening uit te oefenen.

Hoe lang we gegevens bewaren
BEAT Ede zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
BEAT Ede verkoopt uw gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BEAT Ede blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@beat-ede.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vraag ik u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. BEAT Ede zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
BEAT Ede neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@beat-ede.nl.

Informatie over de website

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/.

Contactformulieren en Cookies
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytisch

Met wie we jouw data delen en hoelang bewaren we dit?
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen
Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.


Vragen

Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met mij op via info@beat-ede.nl.

 

Wijzigingen

BEAT Ede behoudt zich het recht voor bovenstaand statement zonder aankondiging vooraf of verdere opgaaf van reden, op ieder gewenst moment aan te vullen en/of te wijzigen. De meest actuele versie is altijd hier terug te vinden. Bezoek daarom regelmatig deze pagina.